ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις διατάξεις των νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του διαχειριστή και της Ακαδημίας, την οποία διαχειρίζεται. Επομένως, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάσετε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της ιστοσελίδας, δίχως τη ρητή – έγγραφη συγκατάθεση της Ακαδημίας και του διαχειριστή αυτής.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ακαδημία και ο διαχειριστής αυτής, σέβονται των προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών – μελών της και ουδέποτε θα χρησιμοποιήσουν μέρος αυτών για οτιδήποτε άλλο, πέραν από εκείνων που χρειάζονται για τις μεταξύ τους συναλλαγές.